top of page

Školy a družiny

  Pondělí - Pátek ​ 8:00 - 14:00 je hřiště otevřeno zdarma pro mateřské a základní školy zřízené MČ Praha 1.

  Dopolední program pro základní a mateřské školy, u kterých je zřizovatelem MČ Praha 1,  je zajištěn v rámci projektu Nadace Pražské děti.

 

  Informace k projektu najdete na www.prazskedeti.info

  Hřiště Masná je v centru města vhodným místem pro výuku tenisu i v zimním období, protože kurt bude zastřešen přetlakovou halou.
V Masné tak děti ZŠ a MŠ budou sportovat celý rok.

➤  Základní a mateřské školy

➤  Střední školy

  Pondělí - Pátek ​ 8:00 - 14:00 je hřiště otevřeno pro střední školy.

➤  Hřiště pro střední školy je zpoplatněno. Cenu za využití hřiště určuje MČ Praha 1. Pro informaci o vstupu a jeho zpoplatnění pro střední školy se obraťte na vedoucího odboru školství MČ Praha 1 pana PhDr. Ing. Štursu:

pavel.stursa@praha1.cz

Odpolední projekt SPORTUJ V DRUŽINĚ

  Pondělí - Pátek  14:00 - 16:00

➤  Projekt je určen pro družiny ZŠ a pro předškoláky MŠ, zřízených MČ Praha 1.

➤  Během pobytu v družině se děti naučí základům volejbalu, basketbalu a fotbalu v rámci drobných pohybových her pro děti.

➤  Každá základní škola, která je spravována MČ Praha 1, se do tohoto projektu může zapojit.

➤  Sportování je pro děti zdarma, náklady na hřiště hradí MČ Praha 1. Náklady na trenéry hradí Nadace Pražské děti.

➤  Další informace získáte na www.prazskedeti.info nebo u ředitelky Nadace Pražské děti, paní JUDr. Dany Maršálkové, tel.: 604 299 941.

➤  Školní družiny

bottom of page