top of page

INFORMACE K TENISOVÉ ŠKOLE

Vážení rodiče, 


přes veškeré úsilí se nám nedaří dodržet termín pro realizaci kotvení haly. Nový termín pro obnovu činnost byl stanoven MČ Praha 1 na 16.12. Pokud se podaří halu postavit dříve, budeme vás informovat. 


Ještě doplňující informace ke

kurzovnému. Kurzovné prosím uhraďte dle rozpisu - 3300 (2800 plus 500 matriční příspěvek) nebo 5300 (4800 plus 500 matriční příspěvek). Všem vám bude poskytnuta následní finanční kompenzace v poměru 1:1 k propadlým tréninkům, Nehrajeme od 7.11. do 15.12.   


S díky za trpělivost!Comments


bottom of page